Jeffrey Hayes

About Jeffrey Hayes

Jeffrey Hayes jest głównym redaktorem Foxbonus.com, jak również Redaktorem Naczelnym. Dzięki swojemu doświadczeniu jako dziennikarz, jak również doświadczonym i fantastycznym pisarzem książek, stworzył "głos" i styl Foxbonus.com metodą mieszania jego umiejętności dziennikarskich z zapałem do nauki i pisania o świecie hazardu online! Jeffrey studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Sztokholmskim i ukończył studia w 2017 roku. Następnie dużo pracował nad badaniami i analizą różnych wzorców zachowań i pochodzenia kulturowego. Znajdź Jeffrey'a na LinkedIn i Twitter.
Go to Top