Redactionele Principes en Richtlijnen

Onze journalistieke en redactionele principes komen voort uit een combinatie van innovatie en naleving van de regels van vraag en aanbod. Hierdoor vangen we de huidige trends onder mogelijke lezers op.

Onze website zal waarheidsgetrouw en kritisch omgaan met alle verzamelde informatie ten opzichte van regel- en wetgeving. Tegelijkertijd proberen en durven wij een sterke eigen mening te behouden als het aankomt op het leveren van onze redactionele diensten, deze eigen mening maken we duidelijk kenbaar.

Onze redactionele principes zijn en blijven altijd waarheidsgetrouw en betrouwbaar. Het gebruik van onjuiste informatie voor persoonlijk gewin past op geen enkele manier in onze werkwijze, en dit zal in geen enkel geval voorkomen op deze website.

Deze website opereert bij het verzamelen en verwerken van informatie in overeenkomst met de Ethische Code voor Journalisten en houdt zich aan elk moreel en ethisch kompas dat daarin voorkomt. Mocht je iets op onze website willen aankaarten, neem dan contact met ons op via https://foxbonus.com/nl/contact-us.

Hoe we met bronnen en informatie van derde partijen omgaan

Onze richtlijnen schrijven voor dat we informatie alleen verzamelen bij de bron.

Mogelijke bronnen die wij kunnen raadplegen zijn: de website van een casinohouder, direct van een casinohouder, een regelgevende instantie die zich direct bezighoudt met de relevante sector. We kunnen ook gevestigde en breed vertrouwde bronnen citeren.

In dit laatste geval zullen we duidelijke en zichtbare links tonen, waarmee bezoekers deze informatie eenvoudig zelf na kunnen gaan.

Bescherming van bronnen

In onze redactionele principes speelt de bescherming van bronnen een belangrijke rol.

Op deze manier kunnen we continu informatie van anonieme bronnen verzamelen, terwijl we onze informatie alsnog correct en waarheidsgetrouw kunnen houden. Het zal altijd veilig zijn om ons anoniem te informeren met tips, advies, klachten of een andere vorm van informatie.

Wij zullen gepaste maatregelen nemen om je identiteit anoniem te houden. Wel zullen we de waarheid van je informatie en beweringen grondig onderzoeken.

Hoe we met bronnen omgaan in overeenstemming met onze redactionele principes

FoxBonus en onze redactie hebben vaste methodes om bronnen en informatie van derden te analyseren.

Iedere afbeelding, foto en persoon die wij op onze website vertonen wordt gecontroleerd op zowel gebruikstoestemming als intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht en handelsmerken).

We hebben ook een duidelijk moreel en ethisch standpunt omtrent de publicatie van afbeeldingen en bepaalde personen, waarvan wij vinden dat ze niet op een site als deze getoond zouden moeten worden.

Alle verzamelde informatie wordt vóór publicatie altijd door minstens één werknemer anders dan de schrijver gecontroleerd op waarheid en schrijfwijze.

Hoe we informatie corrigeren dat onjuist blijkt te zijn

FoxBonus en het redactionele team probeert altijd informatie te bieden dat zo correct en feitelijk als mogelijk is. Als er iets gepubliceerd wordt dat incorrect blijkt te zijn, geven we de hoogste prioriteit aan de correctie daarvan.

Kleinere taalfouten en typfoutjes in het artikel worden zonder aankondiging verbeterd, terwijl grotere fouten met veel impact op het gehele artikel duidelijk als zodanig worden gemarkeerd en eventueel worden verwijderd.

We verwijderen zelden iets van onze website, maar als iets als zodanig onjuist wordt gezien dat het onze redactionele principes schaadt en dat het behoud ervan meer kwaad dan goed doet, dan zal datgene zonder twijfel worden verwijderd. Niemand behalve het hoofd van de redactie kan zulke beslissingen beïnvloeden.

Neem contact met ons op als u mogelijke fouten of onjuiste informatie tegenkomt. Dit kan via https://foxbonus.com/nl/contact-us.

Hoe we met interviews omgaan

We houden nooit interviews met mensen onder de 18 jaar oud.

We geven de persoon die geïnterviewd is altijd de mogelijkheid om citaten in te zien voor publicatie. Toch kunnen we nooit garanderen of we deze informatie daadwerkelijk gebruiken.

We citeren altijd woord voor woord, maar nemen wel de vrijheid om grammaticale fouten en andere onduidelijkheden te verbeteren om het citaat leesbaarder en duidelijker te maken.

Onze redactionele principes en richtlijnen komen duidelijk terug in de manier waarop wij interviews afnemen. We zullen nooit een antwoord of mening van de persoon die we interviewen proberen te vormen.

Hoe we onze bezoekers beschermen met onze redactionele principes en richtlijnen

Het hoofd van onze redactie, Hector Brown, heeft de redactionele principes en richtlijnen op onze website gevormd. Deze principes en richtlijnen leggen de grondslag tot de meerwaarde die wij aan onze bezoekers proberen te bieden.

Lees meer:

Privacybeleid

Over ons

Veilig gokken

FoxBonus op sociale media

Foxbonus.com en de bijbehorende subdomeinen en submappen mogen vrij worden gedeeld over het internet, dit stimuleren wij ook. Ons redactionele team bestaat uit professionele journalisten, en het verspreiden van informatie is het doel van onze hele operatie.

We kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor waar de informatie terecht komt, en we nemen een duidelijk standpunt tegen elke vorm van politieke mening.